Meno:Martin
Priezvisko:Višňovec
Názov:Systém na hľadanie ortológov v pribuzných genómoch
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:gény, homológy, ortológy, štruktúra génu, viacnásobné zarovnanie
Abstrakt:V súčasnosti prebieha sekvenovanie genómov mnohých organizmov. Pre jednotlivé gény v novo-osekvenovanom genóme často chceme nájsť ich ekvivalenty v iných, už známych, genómoch. Na začiatku vysvetlíme štruktúru génu a iné biologické aspekty dôležité pre pochopenie fungovania systému. V ďalších častiach práca popisuje samotný program a porovnáva získané výsledky s iným prístupom.

Súbory diplomovej práce:

praca.pdf
solution.zip