Meno:Martin
Priezvisko:Ďuriš
Názov:Zachovávanie mentálnej mapy hrán pri interakcii s grafom
Vedúci:RNDr. Jana Katreniaková, PhD.
Rok:2013
Blok:INF
Kľúčové slová:Mentálna mapa, zachovávanie mentálnej mapy, graf, kresliace algoritmy
Abstrakt:Pri vykresľovaní grafu môže interakcia s grafom spôsobit' vykreslenie výrazne odlišného grafu ako bol pred samotnou interakciou. Známe statické kritéria na vizualizáciu grafov pri interakcia s grafom nie sú postačujúce na to, aby používateľ vedel plnohodnotne vnímať prebiehajúce zmeny v grafe, špeciálne hrán a používateľ tak stráca mentálnu mapu hrán. Práve dynamické kritéria na kreslenie zhoršujú schopnosť udržania mentálnej mapy hrán ale aj vrcholov. Doteraz známe práce sa venovali zachovávaniu mentálnej mapy vrcholov. V našej práci sme na zachovanie mentálnej mapy hrán navrhli dva modely. V pripravenej aplikácii sme skúmali, či ich aplikovanie zlepší zachovávanie mentálnej mapy hrán.

Súbory diplomovej práce:

praca.pdf
priloha.zip
prez4.pdf