Meno:Dominika
Priezvisko:Fedáková
Názov:Mobilita v ad-hoc sieťach
Vedúci:prof. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2014
Blok:INF
Kľúčové slová:ad-hoc sieť, mobilita, android, GPS aplikácia, model pohybu, ACRM model, Random Walk, Random Waypoint, Gauss-Markov model, pravdepodobnostný Chiangov model, Levy Walk model, Akaike informačné kritérium, MLE, dvojvýberový Kolmogorov-Smirnov test
Abstrakt:Práca sa zaoberá modelmi pohybu v ad-hoc sieťach mobilných zariadení. Naprogramovali sme aplikáciu pre android a nazbierali sme dáta skutočného pohybu používateľov - mobilných uzlov. Navrhli sme metodiku porovnávania úspešnosti modelov (podoby na reálne dáta). Vybrali sme typické vlastnosti pohybu, ktoré sme porovnávali v simulovaných a reálnych dátach. Z pozorovaní ostatných modelov a z analýzy vlastností reálnych dát sme navrhli vhodný model (ACRM model), ktorý je jednoduchý pre matematickú analýzu. Zároveň sa v určitej miere podobá na reálny pohyb (vlastnosti, ktoré sme sledovali).

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
DVD.zip