Meno:Igor
Priezvisko:Liška
Názov:Návrh a implementácia klientských pohľadov nad NoSQL databázami
Vedúci:RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Rok:2015
Blok:INF
Kľúčové slová:single page aplikácie, synchronizácia, NoSQL, MongoDB, publish, subscribe
Abstrakt:Tvorba webových aplikácií, ktoré kladú dôraz na plynulosť práce užívateľa a vyvolávajú dojem klasických desktopových aplikácií, je v súčasnosti náročná. Väčšina webových aplikácií trpí príliš vysokou latenciou užívateľského rozhrania, nakoľko akcie užívateľa musia čakať na odpoveď zo servera. Naskytá sa tu priestor pre systém, ktorý zastreší synchronizáciu dát medzi klientami a serverom a umožní klientom pracovať s dátami, ktoré sú dostupné lokálne pre rýchlu a plynulú prácu užívateľov a jednoduchý vývoj aplikácie. Riešenie, ktoré sme navrhli a implementovali v tejto práci prináša synchronizačný protokol, ktorý je integrovaný do open-source knižnice sync, ktorá je tiež produktom tejto práce. Myšlienka riešenia je založená na udržiavaní histórie zmien dát a efektívnym počítaním rozdielu medzi dátami klienta a servera. Finálne riešenie tejto práce je funkčná knižnica, ktorá slúži ako základný stavebný kameň pri tvorbe interaktívnych webových aplikácií.

Súbory diplomovej práce:

document.pdf