Meno:Tomáš
Priezvisko:Belan
Názov:Syntaktická analýza vnorených programovacích jazykov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2015
Blok:INF
Kľúčové slová:syntaktická analýza, parsovanie, programovacie jazyky
Abstrakt:V tejto práci sa pozrieme na problém parsovania viacerých programovacích jazykov v jednom súbore. Navrhneme a implementujeme systém, ktorý umožňuje prepojiť viaceré parsery, a to aj ak sú postavené na rôznych teoretických základoch alebo používajú iné pravidlá lexikálnej analýzy. Jednotlivé parsery sa navzájom volajú na základe oddeľovačov, ktoré vo vstupnom texte určujú oblasti v rôznych jazykoch.

Súbory diplomovej práce:

BelanDP.pdf
multiparser.zip