Meno:Martin
Priezvisko:Strapko
Názov:Metódy útoku hrubou silou na TrueCrypt
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:TrueCrypt, útok hrubou silou, bezkontextové gramatiky, Markovovský zdroj, používateľské heslá
Abstrakt:Táto práca sa vo všeobecnosti zaoberá optimalizáciou útokov hrubou silou. Špeciálne rozoberá možnosti útoku na program TrueCrypt. Sústredí sa na to ako využiť znalosti o často používaných heslách na vylepšenie efektívnosti útoku. Hlavným cieľom práce je napísať program, ktorý sa snaží pomocou útoku hrubou silou nájsť čo najefektívnejšie heslo pre dešifrovanie disku zašifrovaného pomocou programu TrueCrypt.

Súbory diplomovej práce:

strapko-final.pdf
priloha.zip