Meno:Ján
Priezvisko:Hozza
Názov:Rekonštrukcia histórií génových zhlukov
Vedúci:Mgr. Tomáš Vinař, PhD
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:DNA sekvencia, génový zhluk, rekonštrukcia, strojové učenie, evolúcia
Abstrakt:Keď nastane viacero dlhých duplikácii v jednej časti DNA sekvencie, môže to mať za následok vznik génového zhluku so zložitou štruktúrou. Aby sme mohli lepšie porozumieť funkcii génov v zhluku, snažíme sa odhaliť, aké dlhé mutácie v sekvencii nastali. Tento problém sa nazýva rekonštrukcia histórie sekvencie. V tejto práci vylepšíme predošlý algoritmus na rekonštrukciu histórií využitím informácií získaných z evolučných stromov pre úseky sekvencie. Pomocou metód strojového učenia naučíme algoritmus robiť komplexné rozhodnutia a rozlišovať medzi správnymi a nesprávnymi duplikáciami. Podrobne preskúmame úspešnosť nových metód a porovnáme rôzne varianty algoritmu.

Súbory diplomovej práce:

hroch-small.zip
hozza-diplomovka.pdf