Meno:Martin
Priezvisko:Pinter
Názov:Internal and External dependencies in node.js Package Manager
Vedúci:RNDr. Tomas Kulich, PhD.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:package manager, zdieľané závislosti, súkromné závislosti, Node.js, NPM, simulované žíhanie
Abstrakt:Práca sa zapodieva problémom definovania, riešena a hľadania konfliktov medzi závislosťami v balíčku, a to najmä pre package manager-y pre programovacie jazyky, konkrétne najmä pre Javascript v prostredí Node.js. Udávame prehľad existujúcimi metódami a problémami ktoré sa v nich vyskytujú. Ďalej navrhujeme nový model pre zdieľané závislosti, formálne ho definujeme, ukážeme oblasti v ktorých zlepšuje súčasný stav a tiež jeho spätnú kompatibilitu so súčasným modelom peer závislostí, používanom v NPM a Node.js. Naviac prezentujeme VPM (stiahnuteľné z https://github.com/vacuumlabs/vpm) - package manager pracujúci s nami definovaným modelom, ktorý navyše ponúka lepšie výkonnostné výsledky ako NPM. Nakoniec ukazujeme možnosť použitia simulovaného žíhania na riešenie konfliktov pri zdieľaných závislostiach.

Súbory diplomovej práce:

dip_final_v1.0.2.pdf