Meno:Lucia
Priezvisko:Piváčková
Názov:Agent pre prieskum v real-time strategických hrách
Vedúci:prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:učenie posilňovaním, StarCraft, prieskum, mikromanažment jednotiek
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť, implementovať a otestovať model agenta pre~prieskum v real-time stategickej hre StarCraft: Brood War. Úlohou agenta bolo, čo najrýchlejšie a s~najmenším poškodením prísť s jednotkou na dané miesto. Navrhli sme vytvorenie grafu, reprezentujúceho hernú mapu, kde cena hrany pozostávala z euklidovskej vzdialenosti medzi políčkami a nebezpečenstvom, ktoré hrozí agentovej jednotke od všetkých nepriateľov v okolí. V práci sme predstavili tri rôzne modely výpočtu tohto nebezpečenstva. Natrénovaných agentov sme testovali v dvoch experimentoch. V prvom experimente sme pozorovali správanie každého modelu na navrhnutej mape. Pri druhom experimente sme pre každý model porovnávali priemerný čas, potrebný na príchod do cieľového miesta a priemerné zranenie, ktoré agentova jednotka popritom dostala. V testoch dopadol najlepšie nami navrhnutý model, ktorý predikoval nebezpečenstvo v budúcnosti.

Súbory diplomovej práce:

praca_pivackova.pdf
Source.zip