Meno:Osama
Priezvisko:Hassanein
Názov:Fotometrické stereo pre blízke objekty
Vedúci:RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.
Rok:2016
Blok:INF
Kľúčové slová:Fotometrické stereo, Kalibrácia pozície bodového svetelného zdroja, Distribúcia svietivosti svetelného zdroja
Abstrakt:V práci sme sa venovali problematike fotometrického sterea a počítania povrchových normál. Navrhli sme vlastný kalibračný algoritmus, ktorý nám umožňuje s vysokou presnosťou počítať polohu a svietivosť svetelného zdroja. Navrhli sme takisto vlastný algoritmus na počítanie povrchových normál, ktorý je založený na fotometrickom stereu a využíva informácie z kalibračného algoritmu. Oba navrhované algoritmy sme na záver implementovali a testovali na reálnych dátach. V experimentoch sme ukázali až šesťnásobné zlepšenie v presnosti vypočítaných povrchových normál oproti základnému fotometrickému stereu. To spĺňa hlavnú požiadavku stanovenú v cieľoch práce a to maximalizácia presnosti počítaných povrchových normál.

Súbory diplomovej práce:

OsamaHassaneinDiplomováPráca.pdf
OpravenaVerzia-OsamaHassaneinDiplomovaPraca.pdf
ErrataDiskusia-OsamaHassaneinDiplomovaPraca.pdf