Meno:Mária
Priezvisko:Vajdová
Názov:Vektorová reprezentácia slov využívajúca morfológiu
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:slovné vektory, morfológia, ngramy
Abstrakt:Slovné vektory slúžia ako vstup pre mnohé algoritmy strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka. V diplomovej práci sa zaoberáme vytvorením novej metódy reprezentácie slov pomocou slovných vektorov s využitím morfológie. Podarilo sa nám vytvoriť model založený na metóde Word2Vec a ngramoch jednotlivých slov, ktorý má porovnateľnú úspešnosť s existujúcimi modelmi, nižšiu pamäťovú náročnosť a je schopný predpovedať slovné vektory pre nové slová. Ďalej sme sa v práci zaoberali rôznymi metódami analýzy nášho modelu. Na základe analýzy sa nám následne podarilo ešte viac znížiť pamäťovú náročnosť modelu.

Súbory diplomovej práce:

final.pdf