Meno:Tomáš
Priezvisko:Paulík
Názov:Bezpečnostná analýza vybraných hardvérových zariadení
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág PhD.
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:bezpečnosť, 1-Wire, Antiklon, UNISIEŤ
Abstrakt:Práca sa venuje zariadeniam, ktoré slúžia na zvýšenie bezpečnosti obytných priestorov. Zamerali sme sa na zariadenia, ktoré využívajú dotykové elektronické kľúče (DEK) založené na iButtonoch. V práci uvádzame fungovanie 1-Wire protokolu, ktorý využívajú iButtony pri komunikácii s operačnými jednotkami. Najskôr popisujeme fungovanie základného typu iButtonu, ktorý sa využíva na automatickú identifikáciu a následne sa venujeme verzii, ktorá je rozšírená o pamäť. Prvým hardvérovým zariadením, s ktorým sme sa zaoberali je antiklon. Antiklon je schopný rozpoznať kópiu iButtonu a zablokovať jej komunikáciu s operačnou jednotkou. V práci ukazujeme slabinu zariadenia aj s konkrétnou implementáciou, ktorá zariadenie antiklon obchádza. V ďalšej časti práce sa venujeme operačnej jednotke UNISIEŤ. Preverovali sme jej zraniteľnosť na rôzne typy útokov. Zaujala nás funkcionalita, ktorá umožňuje prepisovanie databázy a aktualizáciu parametrov s využitím pamäťového iButtonu. Ukázali sme, že je možné získať potrebné heslo a s jeho využitím prepísať databázu identifikátorov operačnej jednotky.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca_tomas_paulik.pdf