Meno:Boris
Priezvisko:Kruľ
Názov:Parakonzistentná Sémantika pre Multidimenzionálne Dynamické Logické Programy
Vedúci:RNDr. Martin Baláž
Rok:2017
Blok:INF
Kľúčové slová:stabilný model, parakonzistencia, multidimenzionálny dynamický logický program
Abstrakt:Statické programy nestačia na modelovanie sveta ak chceme zahrnúť aj zmenu situácie v čase a preto bola predstavené paradigma dynamického logického programovania. Sémantiky zaoberajúce sa dynamickým logickým programovaním sú často založené na stabilných modeloch a snažia sa predchádzať konfliktom. V prípade konfliktu, ktorému nevedia predísť, však nemusí existovať stabilný model logického programu. Napriek tomu znalostná báza môže obsahovať užitočné informácie, ktoré nesúvisia s konfliktom. Boli predstavené sémantiky, napríklad parakonzistentné stabilné modely, používajúce ďalšie pravdivostné hodnoty, čím sa vysporiadavajú s nekonzistentnou informáciou, ale tieto programy sú iba statické programy. My predstavujeme skĺbenie týchto dvoch prístupov, teda dynamické logické programy zamietajúce konfliktné pravidlá na základe ich priority a používajúce viac pravdivostných hodnôt na vyrovnanie sa s nekonzistenciou spôsobenou konfliktnými pravidlami, ktorých prioritu nevieme porovnať. Taktiež predstavujeme spôsob ako rozlíšiť informáciu odvodenú na základe nekonzistencie od informácie, v ktorej odvodení nekonzistencia nie je.

Súbory diplomovej práce:

krul.pdf
krul2.pdf