Meno:Martin
Priezvisko:Červeň
Názov:Volba šéfa s nespolahlivými správami
Vedúci:prof. RNDr. Rastislav Královic PhD.
Rok:2018
Blok:INF
Kľúčové slová:volba šéfa, 2D torus, jednoduchý prahový model
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sme sa zamerali na problém voľby šéfa na 2D torusoch v jednoduchom prahovom modeli. V jednoduchom prahovom modeli máme zaručené doručenie iba jednej správy, za predpokladu, že ich pošleme dostatočné množstvo. Navrhli algoritmus, ktorého zložitosť je $O(n^2)$ aj pri znalosti orientácie, aj bez nej. Okrem tohto algoritmu uvádzame aj iný algoritmus, ktorý má síce horšiu zložitosť, ale ukazuje problém, ktorý prináša strata orientácie v 2D torusoch.

Súbory diplomovej práce:

Cerven-VolbaSefaSNespolahlivymiSpravami.pdf