Meno:Matej
Priezvisko:Krajčovič
Názov:Rekonštrukcia evolučných histórií s~duplikáciami pomocou simulovaného žíhania
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2018
Blok:INF
Kľúčové slová:DNA sekvencia, génový zhluk, rekonštrukcia, simulované žíhanie, evolúcia
Abstrakt:V dôsledku rozsiahlych duplikácií v pomerne krátkej časti DNA sekvencie vznikajú génové zhluky so zložitou štruktúrou. Keďže sa tieto zhluky nachádzajú aj v ľudskom genóme a nachádzajú sa v nich gény, ktoré majú súvis s viacerými chorobami ako napríklad rakovina prostaty, chceme zistiť, akým spôsobom vznikli. Tento problém sa nazýva rekonštrukcia histórie. V tejto práci zlepšujeme výsledky predošlého algoritmu pomocou metódy simulovaného žíhania. Keďže má táto metóda viacero parametrov, skúšame rôzne prístupy k riešeniu a následne ich porovnávame. Tiež predstavujeme nový spôsob porovnávania rekonštrukcií.

Súbory diplomovej práce:

main.pdf
hroch-master.zip