Meno:Peter
Priezvisko:Žiak
Názov:Metodika vývoja multi-agentových aplikácií
Vedúci:Mgr. Radovan Červenka
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:agent, MAS, multi-agentové systémy, metodika, softvérové inžinierstvo, vývoj MAS
Abstrakt:V tejto práci sme sa zamerali na zozbieranie a preštudovanie existujúcich metodík, odporúčaní, postupov a techník tvorby multi-agentových systémov. Priniesli sme ich popis a ich vzájomné porovnanie. Na základe porovnania existujúcich metodík, získaných znalostí a skúseností, je súčasťou práce aj odporúčaný postup vývoja, ktorý by sa mal uplatniť v generickej metodike vývoja multi-agentových systémov a vytvorenie „kostry“ takejto metodiky.

Súbory diplomovej práce:

Peter_ZIAK_metodika_vyvoja_MAS_aplikacii.pdf