Meno:Adrián
Priezvisko:Kočiš
Názov:Vzdialenosť medzi syntaktickými stromami
Vedúci:RNDr. Ján Šturc, CSc.
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:syntaktický strom, FMES, Zhang-Shasha, LALR, porovnávanie štruktúrovaných súborov
Abstrakt:Práca mala za cieľ realizovať prakticky použiteľný program, ktorý má ako vstup syntax jazyka a porovnávané súbory. Výsledkom je vyznačenie miest, kde sa súbory líšia. V prvej časti sú charakterizované a popísané známe algoritmy na porovnávanie reťazcov a stromov, v druhej časti sa práca venuje konkrétnej implementácii softvéru. Popisuje implementáciu generátora syntaktickej analýzy zo vstupnej LALR(1) gramatiky a implementáciu vlastnej modifikácie jedného z prezentovaných algoritmov.

Súbory diplomovej práce:

dipl.zip