Meno:Martin
Priezvisko:Troják
Názov:Skloňovanie podstatných mien v slovenčine pomocou neurónovej siete
Vedúci:Ing. Igor Farkaš PhD.
Rok:2005
Blok:UI
Kľúčové slová:dopredná neurónová sieť, podstatné mená, skloňovanie,
Abstrakt:Skloňovanie podstatných mien (substantív) v slovenčine je zatiaľ dosť nepreskúmaná časť jazyka. Aspoň čo sa týka akvizície skloňovania u detí. Mňa budú zaujímať rýdzo slovenské slová, ktoré sa učia používať deti do štyroch rokov. K porozumeniu mojej diplomovej práce treba mať základné vedomosti z oblastí neurónových sietí aj tvaroslovia podstatných mien. Ešte si treba uvedomiť, že deti sa neučia pomocou písaného slova, ale zvukov. Preto sa stručne pozrieme aj na základné zvukové elementy jazyka, fonémy. Skúsim nájsť paralelu v učení neurónovej siete a malého dieťaťa, prípadne predpovedať možné správania a problémy. Taktiež prekúmam, ktoré syntaktické a sémantické informacie sú potrebné k úspešnému naučeniu a zovšeobecňovaniu skloňovania substantív.

Súbory diplomovej práce:

Diplomka.pdf