Meno:Vladimír
Priezvisko:Rácko
Názov:3D Vizualizácia Seizmických Vlnových Polí
Vedúci:Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
Rok:2005
Blok:PG
Kľúčové slová:3D Vizualizácia, FDM, Raycasting, Sezimický, volumetrická hmla, OpenGL
Abstrakt:Cieľom práce je naprogramovať užívateľsky prítulné GUI, ktoré by umožňovalo vizualizovať propagáciu seizmického vlnenia v danom médiu. Aplikácia využíva rozhranie OpenGL. Výstupom sú obrázky alebo animácia.

Súbory diplomovej práce:

Diplomová práca.pdf