Meno:Ľubomír
Priezvisko:Maťúš
Názov:Fraktálna kompresia obrazu
Vedúci:doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:fraktálna kompresia, fraktálna transformácia, IFS, HV schéma
Abstrakt:Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie. Pretože v tejto oblasti sa už dosiahli určité výsledky okolo šedo tónových (aj farebných) obrazov, zameriava sa hlavne na kompresiu farebných obrazov. Súčasťou práce je aj implementácia horizontálno-vertikálneho fraktálneho kodéra s vizualizáciou práce algoritmu, a dekodéra s možnosťou dekódovania do zvolenej mierky. Práca sa zaoberá rôznymi metódami predspracovania a úpravy farebného obrazu. Ďalej skúma vplyvy rôznych hodnôt parametrov fraktálneho kodéra na veľkosť a množstvo výstupných transformácií, a na kvalitu výstupného obrazu. Taktiež sa zameriava na optimalizáciu ukladania výstupných transformácií použitím rôznych kompresných metód. Nakoniec testuje výstupné dáta a obrazy vzhľadom na kvalitu a kompresný pomer, a výsledky porovnáva so známymi stratovými aj bezstratovými kompresnými metódami ako JPEG, JPEG2000, PNG, GIF, RAR, ZIP.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf