Meno:Ondrej
Priezvisko:Krąko
Názov:Robot Karol.NET Návrh jazyka a implementácia kompilátora
Vedúci:RNDr. Marián Vittek, PhD.
Rok:2005
Blok:PPS
Kµúčové slová:Robot Karol kompilátor Microsoft .NET
Abstrakt:Mojou snahou bolo roząíri» existujúce verzie jazyka o premenné a podporu objektovo orientovaného programovania a napísa» kompilátor pre tento roząírený jazyk generujúci kód pre platformu Microsoft .NET.

Súbory diplomovej práce:

DiploH.pdf