Meno:Daniel
Priezvisko:Chromek
Názov:Viacnásobné elektronické podpisy v praxi
Vedúci:Mgr. Juraj Vaško
Rok:2006
Blok:MMI
Kľúčové slová:elektronický podpis, notár, viacnásobný podpis, 542/2002,
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá rozšírením pojmu elektronického podpisu (EP) na viacnásobný EP a problémami, vyplývajúcimi z tejto problematiky. Je rozobratá slovenská legislatíva, týkajúca sa viacnásobných EP, pričom sú navrhnuté úpravy v postupe vytvárania viacnásobných EP tak, aby bolo možné použiť ETSI formáty EP. K formátu ZEP (ZIP), schválenému NBÚ sú dané alternatívne prístupy, ktoré zaručujú rovnaké vlastnosti, ale sú použité konštrukcie z medzinárodných štandardov. Sú rozlíšené viaceré druhy viacnásobných podpisov a pre každý sa uvádza jeho možné využitie v reálnej praxi. Jedným z využití viacnásobných EP je aj notárske osvedčenie podpisu. Po analýze procesu vydania notárskeho osvedčenia podpisu je navrhnutý jeho elektronický ekvivalent.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
obhajoby-prezentacia.ppt