Meno:Tomáš
Priezvisko:Záthurecký
Názov:Nepravidelné asynchrónne bunkové automaty
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2006
Blok:APV
Kľúčové slová:asynchrónne bunkové automaty, bunkové automaty, asynchrónne výpočty
Abstrakt:Definujeme nový výpočtový model nepravidelných asynchrónnych bunkových automatov a skúmame ich výpočtovú silu. Nepravidelný asynchrónny bunkový automat je graf, ktorý má v každom vrchole konečne stavový automat, ktorý vidí svoj stav a stavy svojich susedov. Všetky vrcholy sú riadené rovnakým "programom", ktorý nazveme prechodová schéma. V každom kroku výpočtu urobia prechod niektoré vrcholy. Požaduje sa, aby výsledok výpočtu celého automatu (za predpokladu, že ten automat je dostatočne veľký) bol nezávislý od výberu počítajúcich vrcholov (za predpokladu, že ten výber je spravodlivý) a ich grafu prepojení (za predpokladu, že ten graf je súvislý). Dokážeme, že nepravidelné asynchrónne bunkové automaty majú rovnakú výpočtovú silu ako Turingove stroje.

Súbory diplomovej práce:

d.pdf