Meno:Ján
Priezvisko:Terkanič
Názov:Zdieľanie informácií o osobách v informačnom systéme Univerzity Komenského
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:integrácia aplikácií, zdieľanie informácií, centrálna databáza osôb
Abstrakt:Predkladaná práca sa zaoberá riešením konkrétneho problému integrácie aplikácií na Univerzite Komenského s cieľom umožniť zdieľanie údajov o osobách medzi zdrojovými a cieľovými systémami a zároveň poskytnúť používateľom na univerzite možnosť tieto údaje prezerať, prípadne s nimi inak pracovať. Práca obsahuje prehľad vybranej literatúry z oblasti integrácie aplikácií, analýzu určených systémov so zameraním na údaje v nich uložené, detailnú analýzu rôznych možností prepojenia týchto systémov a podrobný návrh realizácie vybranej možnosti spočívajúcej vo vytvorení centrálnej databázy osôb (CDO). Pri práci sme vychádzali zo skúseností s návrhom a implementáciou aplikácií a tiež zo skúseností s prevádzkou a vývojom prototypu CDO. Cenným zdrojom informácií bola aj literatúra zaoberajúca sa popisom rôznych návrhových vzorov aplikovateľných pri tvorbe podnikových systémov. Pri návrhu CDO sme vychádzali z reálnych požiadaviek, či už používateľských alebo iných, vyplývajúcich z potrieb a možností jednotlivých integrovaných systémov tvoriacich IS univerzity. Hlavným prínosom práce je ukážka riešenia reálneho problému integrácie aplikácií prechádzajúceho všetkými fázami vývoja softvéru až po fragment implementácie, pričom v každej fáze sú zvažované rôzne alternatívy a vybrané tie najlepšie vzhľadom k definovaným kritériám.

Súbory diplomovej práce:

terkanic-dp.pdf