Meno:Matej
Priezvisko:Minárik
Názov:Reconstruction of corrupted XML documents
Vedúci:Dr. Veith Risak
Rok:2005
Blok:PPS
Kµúčové slová:XML reconstruction well-formed structure
Abstrakt:Obsahom práce je popis jednotlivých typov poąkodení XML dokumentov, spôsobu ich detekcie a následnej opravy. Pričom je zameraná hlavne na ątruktúru dokumentu. Ďaµej som v nej navrhol a popísal algoritmus ktorého úlohou je opravova» poąkodenú ątruktúru dokumentu do, podµa moľnosti, pôvodného stavu.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka.doc