Meno:Magdaléna
Priezvisko:Kovalíková
Názov:Metrické vlastnosti boolovských funkcií s daným počtom jednotiek
Vedúci:doc. RNDr. Eduard Toman, CSc.
Rok:2006
Blok:MMI
Kµúčové slová:náhodné boolovské funkcie, disjunktívne normálne formy, minimalizácia, pravdepodobnostné metódy
Abstrakt:Skúmame náhodné boolovské funkcie n premenných, ktorých počet jednotiek je daný funkciou m(n). Práca prezentuje asymptotické odhady dĺľky hlavnej a skrátenej DNF náhodnej boolovskej funkcie. Detailne sú skúmané rády prostých implikantov.

Súbory diplomovej práce:

Kovalikova-dp.pdf
Odpovede na pripomienky.ppt