Meno:Peter
Priezvisko:Matejka
Názov:Analýza a praktická implementácia softvérových metrík pre oblasť Adaptability SW produktu
Vedúci:Mgr. Róbert Kormaňák
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:ISO, metrika, adaptabilita
Abstrakt:Táto práca prináša pohľad do medzinárodne uznávaného systému na hodnotenie vlastností softvérových produktov, ktorá pomáha hodnotiť kvalitu softvérových produktov a tým prispievať k jej zvyšovaniu na základe merateľných veličín. V prvej časti uvádzame rozbor ISO noriem určených pre oblasť hodnotenia vlastností softvéru, neskôr sa zameriavame na skupinu metrík hodnotiacich schopnosť softvéru adaptovať sa. Prinášame praktickú implementáciu niektorých vybraných metrík z tejto oblasti a na záver určíme, ktoré z metrík majú reálne praktické využitie, ktoré väčšinou nemajú a za akých okolnost. V jednom prípade navrhneme zmenu metriky určenú na skvalitnenie výsledkov, ktoré dokáže merať.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf