Meno:Stanislav
Priezvisko:Miklík
Názov:Systémy pre elektronický obchod - funkcionalita a bezpečnosť
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2006
Blok:MMI
Kľúčové slová:elektronický obchod, informačná bezpečnosť
Abstrakt:V tejto práci sme podali čitateľovi základný prehľad o systémoch pre elektronický obchod. Analyzovali sme základné modely elektronického obchodu, ich účastníkov a vzťahy medzi nimi. Uviedli sme možné príklady použitia takýchto systémov v praxi. Ďalej sme sa venovali hlavnej časti tejto práce - bezpečnostným aspektom elektronického obchodu. Čitateľa sme uviedli do základov kryptografie a informačnej bezpečnosti. Taktiež sme predstavili štandard Common Criteria, podľa ktorého sme nakoniec vybudovali bezpečnostný model pre množinu systémov elektronického obchodu typu B2C. Úroveň bezpečnosti sme postavili na úroveň EAL 3, čo ešte neznamená nutnosti zásadne meniť existujúce dobré zvyklosti pri návrhu a vývoji systémov. Uvedený model sme doplnili aj o zásady správnej prevádzky a správy pre komplexnejšej pohľad na bezpečnosť, ktoré sme vypracovali na základe štandardu ISO/IEC 17799.

Súbory diplomovej práce:

diplomova praca.pdf