Meno:Tomáš
Priezvisko:Mečíř
Názov:Vplyv konečnej šírky pásma na speed-up paralelných úloh
Vedúci:RNDr. Igor Odrobina, CSc.
Rok:2005
Blok:PPS
Kľúčové slová:paralelizmus efektivita cache zbernica šírka pásma
Abstrakt:Paralelné spracovanie je zvyčajne vnímané ako prostriedok, pomocou ktorého je možné dosiahnuť lepší čas spracovania algoritmov. Mojím cieľom je ukázať, že toto tvrdenie je síce pravdivé, neplatí však pre všetky algoritmy. Prakticky som otestoval algoritmy z rôznych tried algoritmov, vybraných tak, aby reprezentovali typické problémy riešené pomocou paralelizmu. Zároveň sa v tejto práci snažím zistiť, či je možné dosiahnuť urýchlenie spracovania, ak vhodne využijem vlastnosti cieľovej architektúry, bez zmeny samotného algoritmu.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf
merge-priloha.pdf
gauss-priloha.pdf
bench-priloha.pdf
progs.tar.gz