Meno:Pavel
Priezvisko:Skovajsa
Názov:Enterprise S2S Virtuálne privátne siete
Vedúci:RNDr. Andrej Bebják
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:VPN, site-to-site, design, VPN multitasking
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sme sprístupnili problematiku Virtuálnych privátnych sietí. Snažili sme sa ju preskúmať z analytického pohľadu, pričom sme brali do úvahy najmä možnosti nasadenia takýchto sietí pri veľkých enterprise implementáciách. Zaoberali sme sa praktickými problémami, ktoré VPN siete riešia, a základnými princípmi, na ktorých sú postavené. Ponúkli sme komplexný analytický pohľad na návrh VPN, ich fungovanie, výhody i nevýhody jednotlivých prístupov. Vysvetlili sme stavebné kamene VPN, šifrovanie a tunelovacie protokoly. Diplomová práca môže slúžiť ako sprievodca pre návrhárov a analytikov, pomocou ktorého môžu navrhovať veľké virtuálne privátne siete. Priblížili sme aj možnú budúcnosť VPN, ďalšie rozšírenia, ktoré nám umožňujú zjednodušiť samotný návrh VPN (napr. DMVPN), ale aj pridať novú funkcionalitu - náš návrh optimálneho šifrovania multicastov môže pomôcť pri širšom uplatnení tejto technológie.

Súbory diplomovej práce:

EntS2SVPN.rar