Meno:Martin
Priezvisko:Štefček
Názov:Vysoko úrovňové programovanie súčasných GPU
Vedúci:RNDr. Peter Borovský
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:Shader, CG, OpenGL, GPU, Relief texture mapping
Abstrakt:Cielom diplomovej práce je predstaviť možnosti grafického hardveru. V prvej kapitole sa budeme zaoberať optimalizáciou známej a rozšírenej geometrickej reprezentácií a síce NURBS plochami. V druhej kapitole sa budeme zaoberať využitím MRT (multiple render targets). Aby sme dobre predviedli silu paralelizmu, ktorým súčasné GPU disponujú tak sa zameriame na celulárne automaty. Ukážeme si jeho možnosti a obmedzenia pri tvorbe rozšírených celulárnych automatov a ich rozšírenia o ďalšie vlastnosti. Predstavíme si jednoduchý programovací jazyk na programovanie takýchto celulárnych automatov a ich rozšírení. Predvedieme si využitie na tvorbu statických textúr, ako aj animovaných.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf