Meno:Tomáš
Priezvisko:Macháček
Názov:PostScriptové nástroje na vykresľovanie geometrických objektov
Vedúci:RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:PostScript, tienovanie, perspektívna projekcia, viditelnost, 3D scéna
Abstrakt:Existuje viacero programov, ktoré vykreslujú danú 3D scénu do PostScriptového obrázku. Tieto programy však väcšinou používajú Z-bu er algoritmus na premietanie objektov v scéne. Výsledný obrázok je potom bitmapový a nie je škálovatelný. Iné programy zase neriešia viditelnost objektov a tak sa vo výslednom obrázku nachádza zbytocne vela informácií. My sme sa v našej práci pokúsili zostrojit návod, ako spravit program, ktorý by premietal danú 3D scénu pomocou perspektívneho premietania z R3 do R2 a riešil viditelnost objektov v scéne. Premietnuté objekty reprezentujeme trojuholníkovými mešmi alebo mešmi zloženými z Coonsových záplat. Vdaka tejto reprezentácii potom kreslíme objekty v PostScripte využívajúc tienovania uvedeného v PostScript Language Level 3.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf