Meno:Ján
Priezvisko:Oravec
Názov:Škálovatelné smerovanie v Ad-Hoc sieťach
Vedúci:RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2006
Blok:APV
Kľúčové slová:Ad-Hoc siete, MANET, smerovací protokol, smerovanie dát
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sme navrhli škálovatelný smerovací protokol SHAR pre Ad-Hoc siete. Pamäťové nároky stanice sme znížili vybudovaním hierarchic- kej štruktúry v sieti. Povolením súčasného členstva stanice vo viacerých klas- troch na rovnakej úrovni hierarchie sme umožnili lenivú voľbu klastrov, ktorá výrazne znižuje komunikačné nároky stanice. Obmedzením funkcie šéfov klas- trov na tvorbu hierarchie zlepšujeme smerovanie dát, ktoré nie sú na rozdiel od podobných protokolov smerované cez šéfov klastrov v hierarchii. Rýchlosť kon- vergencie siete sme znížili vhodnou kombináciou prvkov algoritmov Link State a Distance Vector.

Súbory diplomovej práce:

dipl.pdf