Meno:Peter
Priezvisko:Frlička
Názov:IP telefónia
Vedúci:RNDr. Martin Domány
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:IP telefónia, VoIP, ENUM, SIP, H.323, SIP-H.323 prekladač, Asterisk, E.164, oh323
Abstrakt:V našej práci sme sa snažili obsiahnuť čo najširšiu časť a poskytnúť čo najucelenejší pohľad na problematiku IP telefónie. Na začiatku sme poskytli komplexný prehľad technológie, architektúry, protokolov, komponentov a služieb. Sú to najmä protokoly: SIP, H.323 a RTP; softvérové komponenty: Asterisk a Sip Expres Router; hardvérové komponenty: VoIP brány a IP telefóny; služby: ENUM, transfer hovoru a spoplatňovanie. V druhej, praktickej časti práce, sme sa zaoberali implementáciou IP telefónie v prostredí Univerzity Komenského. Je to v prvom rade implementácia SIP-H.323 prekladača a testovacia prevádzka SIP-H.323 prekladača, ďalej analýza in-formácií z CDR databázy, a zdokumentovanie aktuálnej situácie IP telefónie na Univer-zite Komenského.

Súbory diplomovej práce:

diplomova_praca.pdf