Meno:Ondrej
Priezvisko:Jaborník
Názov:Triangulácia implicitne definovanej plochy
Vedúci:RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.
Rok:2006
Blok:PG
Kľúčové slová:Triangulácia, Implicitne definované plochy, Marching Cubes, Marching Triangles, Detekcia hrán
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problémom triangulácie implicitne definovaných plôch. Popisujeme rôzne spôsoby získania triangulácie, výpočtu normál a detekcie hrán. Navrhli sme a implementovali algoritmus na trianguláciu implicitných plôch. Používame adaptívne upravenú metódu Marching Cubes na nájdenie aproximácie implicitnej plochy. Túto aproximáciu triangulujeme pomocou metódy Marching Triangles. Navrhli sme spôsob detekcie ostrých hrán na implicitnej ploche. Navrhli sme spôsob ako jednoducho rozšíriť náš algoritmus o detekciu hrán.

Súbory diplomovej práce:

diplo.pdf
CD.ZIP