Meno:Rastislav
Priezvisko:Mlčoch
Názov:Aplikácia OCL v UML profiloch
Vedúci:Ing. Miroslav Líška
Rok:2006
Blok:PPS
Kľúčové slová:UML, UML profily, OCL, unifikácia analytických modelov
Abstrakt:V tejto práci sa zameriavame na unifikáciu analytických modelov v organizácii. Využívame pritom možnosti rozšírenia jazyka UML prostredníctvom UML profilov. Vytvorili sme biznis profil a profil na modelovanie požiadaviek. Použitím týchto profilov prispejeme k tomu, že analytici budú vytvárať modely s uniformnou štruktúrou. Ďalej sa zameriavame na modelovanie biznis stratégie zákazníka. Pre entity definované v spomínaných profiloch, ktoré hrajú dôležitú úlohu v modelovaní stratégie, sme zadefinovali spresňujúce podmienky v jazyku OCL.

Súbory diplomovej práce:

diplomka.pdf