Meno:Samuel
Priezvisko:Molčan
Názov:Modely na monitorovanie chronického ochorenia
Vedúci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:optimalizačná metóda, lineárny zmiešaný model, skleróza multiplex
Abstrakt:Progresia neurologických ochorení môže byť pomalá a detekcia zhoršenia štandardnými klinickými stupnicami si vyžaduje dlhodobé pozorovanie. Na vyhodnotenie účinkov liečby v kratšom čase sú potrebné citlivejšie metódy. V tejto práci skúmame stupnicu \textit{CombiWISE 1.0}, ktorú pôvodne vyvinuli Kosa a kol. Pomocou optimalizačných techník a lineárnych zmiešaných modelov. Skúmame varianty týchto metód a rozšírujeme ich o údaje z aplikácie \textit{NeurEx} na zaznamenávanie neurologických vyšetrení.

Súbory diplomovej práce:
Autor nedal súhlas so zverejnením svojej diplomovej práce.

Súbory prezentácie na obhajobe:

molcan_prezentacia.odp

Upraviť