Meno:Juraj
Priezvisko:Žitňanský
Názov:Generovanie kubických grafov zo 7-regulárnych grafov
Vedúci:doc. RNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:kubický graf, snark, zafarbiteľnosť, izomorfizmus, automorfizmus, nikde-nulový tok
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce bol návrh a implementácia algoritmov, alebo programov určených na vygenerovanie neizomorfných kubických grafov s cyklickou súvislosťou 7 a následné overenie zafarbiteľnosti daných grafov, čiže zisťovanie či daný graf je snark alebo nie. V práci uvádzame spôsoby ako obmedziť nutnosť overovania izomorfizmu za pomoci globálneho zoznamu neizomorfných grafov. Podarilo sa nám vytvoriť viacero programov, ktoré sú schopné generovať hľadané grafy a taktiež program na zisťovanie zafarbiteľnosti, respektíve existencie nikde-nulového Z2xZ2 toku. Všetky tieto programy využívajú knižnice ba-graph a nauty.

Súbory diplomovej práce:

Diplomová práca programy.zip
main.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Obhajoba - prezentácia.pptx

Upraviť