Meno:Peter
Priezvisko:Becza
Názov:Systém na podporu výučby kódovania
Vedúci: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD
Rok:2021
Kľúčové slová:samoopravné kódy, e-learning
Abstrakt:V tejto práci sme navrhli softvérový nástroj, pomocou ktorého je možné prezentovať priebeh výpočtov pri kódovaní a dekódovaní samoopravných kódov. Rozhranie nástroja a spôsob jeho návrhu umožňuje používateľovi použiť nástroj aj ako platformu pre implementáciu vlastných algoritmov s možnosťou ich zapojenia do súvislých celkov za účelom obojsmerného krokovania jednotlivých komponentov celku, ako aj postupného zobrazovania priebehu algoritmu jedného komponentu. Nástroj obsahuje rozhranie pre podporu náročných výpočtov pri ručnom vykonávaní výpočtov. Nástroj sme navrhli tak, aby bol ľahko upravovateľný a rozšíriteľný so zachovaním kľúčového princípu komponentovej modularity.

Súbory diplomovej práce:

zp_becza.pdf
codingx.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

obhajoba_becza.pdf

Upraviť