Meno:Dávid
Priezvisko:Barbora
Názov:Weighted Contextual Grammars
Vedúci: RNDr. Peter Kostolányi, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:kontextuálne gramatiky s váhami, formálny mocninový rad, polokruh
Abstrakt:Pre štyri základné varianty kontextuálnych gramatík sme zadefinovali ich obdoby rozšírené o váhy z polokruhu. Zadefinovali sme formálne mocninové rady realizované týmito gramatikami a preskúmali ich základné vlastnosti. Ukázali sme, že formálne mocninové rady realizované externými kontextuálnymi gramatikami s voľbou sú uzavreté na súčet. Venovali sme sa tiež jednoznačnosti týchto gramatík a dokázali sme, že táto vlastnosť závisí od vlastností zvoleného polokruhu. Dokázali sme, že postačujúca algebraická štruktúra ktorá rozširuje polokruh je pre túto vlastnosť polopole a všetky formálne mocninové rady realizované externými kontextuálnymi gramatikami s volbou s váhami nad polopolom sú jednoznačné. V závere poskytujeme krátky prehľad otvorených otázok o kontextuálnych gramatikách s váhami hodných preskúmania.

Súbory diplomovej práce:

main-en.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

Upraviť