Meno:Peter
Priezvisko:Becza
Nazov:Systém na podporu výučby kódovania
Veduci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD
Katedra:KI

Súbory:

Upraviť