Meno:Askar
Priezvisko:Gafurov
Nazov:Genome assembly with unconventional data (in GAML framework)
Veduci:doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
main.pdf

Upraviť