Meno:Rastislav
Priezvisko:Simeunovič
Nazov:Analýza štruktúry snarkov
Veduci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
obhajoby.pdf

Upraviť