Meno:Matej
Priezvisko:Krajčovič
Nazov:Algoritmy na rekonštrukciu evolučných histórií s duplikáciami
Veduci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
presentation.pdf

Upraviť