Meno:Dávid
Priezvisko:Simeunovič
Nazov:Algoritmy pre segmentáciu biologických sekvencií
Veduci:doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
Segmentacia biologickych sekvencii - predobhajoby.pdf

Upraviť