Meno:Lukáš
Priezvisko:Ivan
Nazov:Predpovedanie času riešenia pre ťažké logické úlohy
Veduci:RNDr. Michal Foríšek, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
Rush Hour.pdf

Upraviť