Meno:Ladislav
Priezvisko:Feldsam
Nazov:Automatické 3D skenovanie s použitím dronu a fotogrametrie
Veduci:doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc
Katedra:KI

Súbory:
Automatické 3D skenovanie.pdf

Upraviť