Meno:Filip
Priezvisko:Matuąák
Nazov:Farbenia snarkov pomocou steinerovských konfigurácií
Veduci:prof. RNDr. Martin ©koviera, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
predobhajobyMatusak.pdf

Upravi»