Meno:Mário
Priezvisko:Lipovský
Nazov:Hµadanie maximálnej kliky pomocou neurónových sietí
Veduci:Mgr. Vladimír Boľa, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
Predobhajoby - Mário Lipovský.pdf

Upravi»