Meno:Matúš
Priezvisko:Zeleňák
Nazov:Assembly-free read grouping by use of characteristic k-mers
Veduci:doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.
Katedra:KI

Súbory:
prezentacia.pdf

Upraviť